Liên hệ

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT QUÂN BẢO - Địa chỉ: số 245/2/29 đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TP. HCM. - Địa chỉ kho hàng: Kho 1 số 232/8, Kho 2 số 232/14 đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TP. HCM. - Di động:    0925.60.61.68 (Mr. Thu) / 0915 60 61 68 (Ms. Thanh) - Email: info@quanbao.com.vn

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT QUÂN BẢO

- Địa chỉ: số 245/2/29 đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TP. HCM.

- Địa chỉ kho hàng: kho 1 số 232/8, kho 2 số 232/14 đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TP. HCM.

- Di động:    0925.60.61.68 (Mr. Thu) / 0915 60 61 68 (Ms. Thanh)

- Email: info@quanbao.com.vn