NHÀ MÁY BANG JOO HÀN QUỐC (VĨNH PHÚC)

Diện tích trên 5,3 ha, tăng vốn đầu tư 70 triệu USD