HỆ THỐNG TÀU ĐIỆN NGẦM TP.HCM (METRO LINE)

Dự án tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương đi qua các quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình, Tân Phú của TP.HCM, tuyến metro số 2 có đoạn tuyến đi ngầm dài khoảng 9,2 km; đoạn tuyến đi trên cao, chuyển tiếp và đường dẫn depot dài khoảng 2 km. Công trình này bao gồm 9 ga ngầm, 1 ga trên cao và 1 khu depot…

Chính phủ cho biết, tổng mức đầu tư của dự án đã được UBND TP.HCM phê duyệt năm 2010 là 1.374,5 triệu USD (tương đương 26.116 tỷ đồng), từ nguồn vốn vay nước ngoài và vốn đối ứng của Chính phủ. Đến năm 2018, tổng mức đầu tư Chính phủ trình Quốc hội tăng lên thành 2.134 triệu USD (tương đương hơn 47.891 tỷ đồng).