HỆ THỐNG TÀU ĐIỆN NGẦM TP.HCM (METRO LINE)

Toàn bộ dự án metro có thể tốn trên 2,9 tỷ đô-la Mỹ đầu tư, chỉ riêng lập phương án hỗ trợ kỹ thuật "Chuẩn bị dự án metro tại TP HCM" đã mất 2,2 triệu đô-la Mỹ.